اطلاعیه (جبرانی): قابل توجه دانشجویان استاد محترم خانم قنبرپور

دانشجویان عزیز که با استاد بهناز قنبرپور درس آزمایشگاه معماری دارند این درس روز دوشنبه مورخه 98/01/26 ساعت 17 الی 19 برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان الزامی است.

۲۴ فروردین ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها