اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد ؤاحدی

کلیه کلاسهای استاد واحدی روز های شنبه 19 اسفند و یکشنبه 20 اسفند تشکیل نمی شود .

#مدیریت_کلاسها

۱۹ اسفند ۱۳۹۶  -  مدیریت کلاس ها