اطلاعیه(کلاس جبرانی): قابل توجه دانشجویان استاد محترم خانم زینلی

عزیزانی که با استاد سمیرا زینلی درس طراحی با دست آزاد و زبان تخصصی دارند کلاس جبرانی بترتیب: مورخه 98/02/09 و 98/02/23 ساعت 15 الی 17:30 ؛؛ مورخه 98/02/14 ساعت 17 الی 18:30 می باشد. حضور دانشجویان الزامیست.

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها