انجمن علمی حقوق موسسه آموزش عالی حکیم نظامی عضو می پذیرد .

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق

انجمن علمی حقوق موسسه آموزش عالی حکیم نظامی از بین دانشجویان فعال گروه حقوق عضو می پذیرد .
جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر امور فرهنگی و فوق برنامه مراجعه نمایید .

#امورفرهنگی_فوق_برنامه

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی