برگزاری دومین جلسه ضمن خدمت کارکنان و اساتید محترم موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان

برگزاری دومین جلسه ضمن خدمت کارکنان و اساتید محترم

موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان
پنج شنبه 19 اردیبهشت 1398
مدرس : استاد گرامی جناب آقای حجت الاسلام حسن زاده
امام جمعه محترم شهر تیتکانلو

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی