اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد بهادرانی

کلیه کلاسهای استاد بهادرانی روز یکشنبه 20 اسفند تشکیل نمی شود .

#مدیریت_کلاسها

۱۹ اسفند ۱۳۹۶  -  مدیریت کلاس ها