تاریخ های دفاع پیشنهادی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

باتوجه به هماهنگی با گروه های تحصیلات تکمیلی، تاریخ های مصوب دفاع از پایان نامه به تفکیک رشته به شرح ذیل می باشد :

1)گروه مدیریت:  17 مرداد 98 و 14 شهریور 98

2)گروه روانشناسی: 31 مرداد 98، 7 شهریور 98 و 14 شهریور 98

3)گروه حقوق: 24 مرداد 98، 21 شهریور 98 و 28 شهریور 98

4)گروه حسابداری و حسابرسی: 31 مرداد 98، 14 شهریور 98، 21 شهریور 98 و 24 شهریور 98

5)گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی: 28 شهریور 98 و 30 شهریور 98

خاطر نشان می شود باتوجه به اینکه حداقل یک ماه قبل از تاریخ دفاع باید دانشجو اقدام به اخذ زمان دفاع نماید خواهشمند است برای تسریع و تسهیل امور، هرچه سریع تر به واحد تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایید.

مدیر تحصیلات تکمیلی
 

 

۲۹ تیر ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی