برگزاری جلسه برنامه ریزی آغاز سال تحصیلی جدید ( کاردانی و کارشناسی )

 برگزاری جلسه برنامه ریزی آموزشی سال تحصیلی جدید ( مهر 98 )
ویژه گروه های کاردانی و کارشناسی
باحضور مدیران محترم گروه

سه شنبه 22 مرداد 98

#روابط_عمومی

۲۲ مرداد ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار آموزش