اطلاعیه کلاس جبرانی استاد قاسمی

کلاس جبرانی درس کاربرد نرم افزار در تربیت بدنی 
استاد قاسمی
چهارشنبه 23 اسفند 96
ساعت 10 الی 12 و 12 الی 13 برگزار می شود .

#مدیریت_کلاسها

۲۰ اسفند ۱۳۹۶  -  مدیریت کلاس ها