اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی . چهار شنبه 13 شهریور 1398

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه مدیریت در تاریخ چهارشنبه 13/06/98 به شرح ذیل اعلام می گردد:
1)خانم سارا سروش با عنوان:  ایجاد وفاداری از طریق برنامه های پاداش: تأثیر ادراک عدالت و وابستگی به برند ( مورد مطالعه: تفرجگاه های تفریحی شهر مشهد)، استاد راهنما: آقای دکتر بهرام زاده، اساتید داور: آقای دکتر میرزایی و آقای دکتر اکبری، ساعت 8
2)آقای رسول نجفی ثانی با عنوان: بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و اعتماد مشتری باتوجه به نقش میانجی شهرت شرکت ( مورد مطالعه: هتل های شهر مشهد)، استاد راهنما: آقای دکتر بهرام زاده، اساتید داور: آقای دکتر میرزایی و آقای دکتر نادری، ساعت 9
3)آقای مهدی سعیدی با عنوان: تأثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر چگونگی جذب و بهبود سطح ارتباط با مشتریان شعب بانک آینده شرق تهران، استاد راهنما: آقای دکتر بهرام زاده، اساتید داور: آقای دکتر میرزایی و آقای دکتر اکبری، ساعت 10
4)آقای علی بهنیا با عنوان: بررسی رابطه کیفیت خدمات بر قصد خرید با نقش میانجی گری وفاداری مشتری و ارزش ویژه برند ( مورد مطالعه: مشتریان تلفن همراه برند سامسونگ)، استاد راهنما: آقای دکتر میرزایی، اساتید داور: آقای دکتر نادری و آقای دکتر اکبری، ساعت 11
5)آقای هادی چوپانی با عنوان: بررسی تأثیر اقدامات مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی از طریق نقش میانجی قابلیت نوآوری ( مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان شهر مشهد)، استاد راهنما: آقای دکتر اکبری، اساتید داور: آقای دکتر نادری و آقای دکتر میرزایی، ساعت 12
6)خانم مریم سروش با عنوان:  بررسی نقش میانجی اعتماد سازمانی در تأثیر رهبری خدمتگزار بر نتایج کارکنان ( مورد مطالعه: شهرداری مشهد)، استاد راهنما: آقای دکتر حسین زاده سلجوقی، اساتید داور: خانم دکتر طبسی و آقای دکتر نخچیان، ساعت 8
7)خانم فاطمه خیری با عنوان: فرسودگی شغلی میانجی بین هوش هیجانی و هدف از قصد ترک خدمت ( مورد مطالعه: شعب بانک آینده شهرستان مشهد)، استاد راهنما: آقای دکتر حسین زاده سلجوقی، اساتید داور: خانم دکتر طبسی و آقای دکتر نخچیان، ساعت 9
8)آقای مهران شریعتی نژاد با عنوان: بررسی تأثیر عدم اطمینان مشتری بر تمایل ترک خدمت و نارضایتی شغلی با نقش میانجی خستگی عاطفی ( مورد مطالعه: شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران مشهد)، استاد راهنما: آقای دکتر حسین زاده سلجوقی، اساتید داور: خانم دکتر طبسی و آقای دکتر نخچیان، ساعت 10
9)آقای عباس قانع با عنوان: شناسایی و رتبه بندی عوامل عدم موفقیت بازاریابی و فروش محصولات شرکت های دانش بنیان در صنایع غذایی خراسان رضوی، استاد راهنما: خانم دکتر طبسی، اساتید داور: آقای دکتر حسین زاده سلجوقی و آقای دکتر نخچیان، ساعت 11
10)خانم خاطره پوزشی با عنوان: بررسی تأثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار خرید مشتری به واسطه شناخت شرکت- مشتری (مورد مطالعه: مشتریان بانک ملت شعب مشهد)، استاد راهنما: خانم دکتر طبسی، اساتید داور: آقای دکتر حسین زاده سلجوقی و آقای دکتر نخچیان، ساعت 12
11)آقای مجید علی زاده با عنوان: بررسی تأثیر ویژگی های فروشگاه بر وفاداری مشتریان ( مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای می شهر مشهد)، استاد راهنما: خانم دکتر طبسی، اساتید داور: آقای دکتر حسین زاده سلجوقی و آقای دکتر نخچیان، ساعت 13

 

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع در مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد .

 

#تحصیلات_تکمیلی

۱۲ شهریور ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی