تاریخ و مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌ نام‌ از پذيرفته‌شدگان کارشناسی ارشد . ورودی مهرماه 1398

 تاریخ و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 99-98

تاریخ ثبت نام :
 ثبت نام در روزهای  یکشنبه 98/06/24 و دوشنبه 98/06/25 انجام می پذیرد .

مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌ :    
1-اصل‌ و 3 برگ‌ تصوير مدرك‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) مورد تاييد وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي ‌عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) قيد شده‌ باشد‌.
نکته- پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي (ليسانس‌) نمي‌باشند، لازم‌ است‌ اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل ‌اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) با محتوي فرم مندرج در سایت سازمان سنجش (اين فرم از دانشگاههاي محل قبولي و سایت سازمان سنجش قابل دريافت است) را ارائه‌ نمايند.
2- اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملي و سه سري‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها
3- شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌
نکته : 8  قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌ منحصراً براي‌ برادراني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ضوابط پس‌ از ثبت‌نام‌ در موسسه‌ آموزش‌ عالي‌، براي‌ آنان‌ معافيت‌ تحصيلي‌ صادر مي‌گردد.
3-مدركي‌ كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ را مشخص نمایند شامل : اصل کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت دائم و 3 سری کپی از آن و یا برگه لغو معافیت تحصیلی از مقطع قبل برای دانشجویان مشمول
4-یک برگ کپی از مدرک مقطع کاردانی که معدل کل در آن قید شده باشد .
5-اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ مفاد آيين‌نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان به شماره 21/77897 مورخ  93/05/05 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ با امتياز‌ رتبه‌ اول‌ پذيرفته‌ شده‌اند.

 نکته مهم مالی :
به اطلاع پذیرفته شدگان محترم می رساند پیش پرداخت ثبت نام مبلغ 8500000 ریال ( هشت میلیون و پانصد هزار ریال ) ، پرداخت با استفاده از دستگاه کارت خوان و الباقی شهریه طی سه فقره چک صیاد ( طرح جدید ) دریافت می گردد .


با تشکر
#امورآموزش

۱۷ شهریور ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار آموزش