اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی . یکشنبه 31 شهریور 1398

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی

یکشنبه 31 شهریور  1398

 

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند ، جلسات دفاع دانشجویان گروه حسابداری و حسابرسی در تاریخ یکشنبه 98/06/31 به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

1)خانم زهره افسری  با عنوان:  بررسی رابطه بین افشای شاخص های کارایی عملیاتی ومیزان هزینه های حسابرسی، استاد راهنما: آقای دکتر لاری، اساتید داور: آقای دکتر طالبی و آقای دکتر نقش بندی، ساعت 13

2)آقای مرتضی محمدی با عنوان:  بررسی عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی حسابرسی مالیاتی، استاد راهنما: آقای دکتر طالبی، اساتید داور: آقای دکتر نقش بندی و آقای دکتر حسینی الاصل، ساعت 14

3)خانم فرانک پاکزاد  با عنوان:  بررسی رابطه استقلال، حرفه ای گرایی و شک و تردید حرفه ای با کیفیت حسابرسی، استاد راهنما: آقای دکتر نقش بندی، اساتید داور: آقای دکتر لاری و آقای دکتر طالبی، ساعت 15

4)خانم فهیمه نورزاده  با عنوان: بررسی تأثیر انعطاف پذیری و نقش های استرس بر رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی باتوجه به نقش میانجیگری افسردگی شغلی، استاد راهنما: آقای دکتر نقش بندی، اساتید داور: آقای دکتر طالبی و آقای دکتر حسینی الاصل، ساعت 16

5)خانم منیره نوری  با عنوان: بررسی تأثیر جهت گیری هدف، خودکارآمدی و پیچیدگی کار بر عملکرد قضاوتی حسابرسان، استاد راهنما: آقای دکتر نقش بندی، اساتید داور: آقای دکتر طالبی و آقای دکتر حسینی الاصل، ساعت 17

 

❌ ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع کلاس 104 می باشد.

 

#تحصیلات_تکمیلی

۳۰ شهریور ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی