قابل توجه دانشجویان استاد شیروی

دانشجویان محترمی که با استاد مهتاب شیروی در روز یکشنیه ساعت 11:30 الی 13 درس آشنایی با زلزله و اثرات آن دارند درس مذکور به روز دوشنبه ساعت 11:30 الی 13 تغییر کرده است.

۰۶ مهر ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها