اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان استاد محترم سرکار خانم هاشمی

عزیزانی که با استاد مذکور در روز دوشنبه مورخه 1398/07/08 درس دارند ؛ کلاس ایشان لغو و جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

۰۸ مهر ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها