قابل توجه دانشجویان استاد محترم سرکار خانم امیری

دانشجویان عزیزی که با استاد مریم امیری درس ریاضی کاربردی در روز دوشنبه دارند درس مذکور از ساعت 16:15 الی 18:30 برگزار می گردد.

۱۰ مهر ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها