اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد مدیریت . پنج شنبه 11مهر 1398

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد مدیریت
پنج شنبه  11 مهر  1398

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه مدیریت در تاریخ پنج شنبه 98/07/11 به شرح ذیل اعلام می گردد:

1)آقای سلیمان یوسفخانی  با عنوان:  تأثیر ابعاد بازاریابی ویروسی بر رضایت مشتری با نقش واسط آگاهی برند ( مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی قوچان)، استاد راهنما: خانم دکتر افشانی، اساتید داور: آقای دکتر فکور و آقای دکتر لکزی، ساعت 10:30
2)آقای حسین جمشیدی با عنوان: بررسی رابطه بین ابعاد تعهد سازمانی با انتقال دانش و بلوغ مدیریت دانش ( مورد مطالعه: شعبه 3 تأمین اجتماعی مشهد) ، استاد راهنما: خانم دکتر افشانی، اساتید داور: آقای دکتر فکور و آقای دکتر لکزی، ساعت 11:30
3)آقای مسعود ارکانی فرد  با عنوان:  بررسی تأثیر جنس برند و ارزش برند مبتنی بر مصرف کننده بر تعهد مشتریان: نقش میانجی تعامل با نام تجاری مصرف کننده و عشق برند، استاد راهنما: آقای دکتر فکور، اساتید داور: آقای دکتر لکزی و خانم دکتر افشانی، ساعت 12:30
4)آقای سید ابوالفضل مختارزاده  با عنوان: اعتماد به عنوان واسطه مسئولیت اجتماعی شرکت، تصویر و وفاداری ( مورد مطالعه: شعب بانک انصار مشهد)، استاد راهنما: آقای دکتر لکزی، اساتید داور: آقای دکتر فکور و خانم دکتر افشانی، ساعت 13:30


ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع اتاق کنفرانس می باشد.

#تحصیلات_تکمیلی

۱۰ مهر ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی