اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی

دانشجویان محترم که با استاد محمود لاری در مورخه 1398/07/18 درس دارند کلاس ایشان لغو و جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

۱۷ مهر ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها