اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی . پنج شنبه 18 مهر 1398

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی
پنج شنبه  18 مهر  1398

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه حسابداری و حسابرسی در تاریخ دوشنبه 98/07/18 به شرح ذیل اعلام می گردد:

آقای محمد احمدی عبدآباد با عنوان: بررسی تأثیر رهبری اصیل، ارزش اخلاقی مؤسسه و انگیزه های کارکنان در رفتار ناکارآمد حسابرسان ( استاد راهنما: دکتر طالبی و اساتید داور: دکتر لاری و دکتر نقش بندی )  ساعت 12

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع کلاس 104 می باشد.

#تحصیلات_تکمیلی

۱۷ مهر ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی