اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان رشته عمران

دانشجویان عزیزی که با استاد احمد نجمی در طی هفته درس دارند درصورت غیبت حتی یک جلسه توسط استاد گرامی قطعا حذف خواهند شد.

۲۰ مهر ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها