اطلاعیه مهم(کلاس جبرانی): قابل توجه دانشجویانی که با استاد قامتی درس دارند.

عزیزانی که رشته معماری هستند و با استاد هانیه قامتی درس نرم افزار ترسیمی دارند کلاس جبرانی در مورخه 1398/07/21 ساعت 13 الی 15 برگزار می گردد و درس مرمت ابنیه از روز یکسنبه ساعت 13 الی 15 به ساعت 15 الی 17 در همان روز تغییر یافته است.

۲۰ مهر ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها