اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان استاد محترم جناب نیرومند

دانشجویانی که با استاد مهدی نیرومند در مورخه 1398/07/30 درس دانش خانواده دارند ؛ کلاس لغو وجبرانی متعاقبا توسط استاد محترم با عزیزان هماهنگ می گردد.

۲۹ مهر ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها