اطلاعیه: تغییرات کلاسهای رشته حقوق مقطع کارشناسی

دروس ذکر شده مربوط به استاد خیرالنساء مهربان می باشد:

► حقوق بین الملل خصوصی 2 : روز چهارشنبه ساعت 10 الی 12

► آیین دادرسی مدنی 1: پنج شنبه ساعت 11:30 الی 13

► حقوق تجارت 3(گروه الف): چهارشنبه ساعت 8 الی 10

► حقوق تجارت 3(گروه ب): پنج شنبه ساعت 8 الی 10

► تعارض و قوانین متون حقوقی 2: چهارشنبه ساعت 10 الی 12

► حقوق مدنی 4: چهارشنبه ساعت 13 الی 15

► روش تحقیق: چهارشنبه ساعت 15 الی 17

► حقوق فضای مجازی: پنج شنبه ساعت 15 الی 17

 

۳۰ مهر ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها