کارگاه تخصصی آموزش تندخوانی و تقویت حافظه

کارگاه تخصصی آموزش تندخوانی و تقویت حافظه

اطلاعات بیشتر در پوستر ذیل

لطفاً جهت بارگذاری پوسترها شکیبا باشید

۱۱ آذر ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار پژوهشی