جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با هیأت رئیسه موسسه ( چهارشنبه 4 دیماه 1398 )

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با هیأت رئیسه موسسه

کلیه دانشجویان می توانند تا قبل از برگزاری جلسه ، با مراجعه به ( آقای داودی ) فرم نظرات ، انتقادات و پیشنهادهای خود را دریافت و تکمیل نمایند .

اطلاعات بیشتر در پوستر ذیل

لطفاً جهت بارگذاری پوستر شکیبا باشید

۰۳ دی ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی