کارگاه کاربرد بازی در پیشگیری و اصلاح ناهنجاری های وضعیتی کودکان و نوجوانان

کارگاه کاربرد بازی در پیشگیری و اصلاح ناهنجاری های وضعیتی کودکان و نوجوانان

اطلاعات بیشتر در پوستر ذیل

لطفاً جهت بارگذاری پوستر شکیبا باشید

۰۳ دی ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار پژوهشی