اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد فرجامی

کلیه کلاس های استاد فرجامی امروز شنبه 18 فروردین 97 تشکیل نمی شود .

#مدیریت_کلاسها

۱۸ فروردین ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاس ها