آیین نامه انضباطی امتحانات پایان نیمسال

آیین نامه انضباطی امتحانات پایان نیمسال

دانشجویان محترم با توجه به فرارسیدن امتحانات پایان نیمسال موارد انضباطی امتحانات را به شرح زیر به اطلاع می رساند :

• همراه داشتن کتاب، جزوه، برگه یادداشت.
• قرار دادن کتاب، جزوه، برگه یادداشت، در زیر دست، کنار دست خود، صندلی کناری، زیر صندلی خود، زیر پای خود.
• همراه داشتن موبایل حتی به صورت خاموش.
• همراه داشتن MP3 Player /هندزفری/ساعت هوشمند حتی به صورت خاموش
• همراه داشتن ماشین حساب مگر با مجوز استاد مربوطه.
• جابجایی برگه امتحانی با دانشجوی دیگر.
• نوشتن اسم غیرواقعی روی برگه امتحانی.
• امضاء نمودن صورتجلسه امتحانی بجای فرد دیگری چه به صورت عمداً و یا سهواً.
• فراهم نمودن شرایط برای استفاده سایر دانشجویان از پاسخنامه خود یا کمک به دیگران استفاده از حرکات دست و پا
• نگاه کردن به برگه بغل دستی بخصوص در امتحانات تستی.
• شرکت در جلسه امتحان بدون کارت ورود به جلسه امتحان.
• قرار دادن کارت ورود به جلسه امتحان در اختیار فرد دیگری.
• در امتحانات کتاب باز یا جزوه باز رد و بدل کردن جزوه یا هر وسیله دیگری با دیگران.
• رد و بدل کردن هر نوع وسیله از جمله ماشین حساب، پاک کن و غیره ....
• بلعیدن، پاره کردن و یا پنهان کردن نت تقلب و عدم ارائه آن به مراقب و یا هر عملی که موجب معدوم شدن آن شود.
• خارج کردن برگه امتحانی و پاسخنامه از جلسه امتحان، امحاء ورقه و پاره کردن آن.
• فرستادن شخص دیگری به جای خود در جلسه امتحان.
• شرکت به جای دیگری در جلسه امتحان.
• عدم رعایت شئونات دانشجویی و دانشگاهی.
• عدم رعایت حقوق دیگران، پرخاشگری، ایجاد درگیری.
• دادن اطلاعات ناصحیح به دانشگاه یا کتمان حقایق.
• ایراد خسارت به اموال عمومی یا خصوصی و یا خیانت در امانت داری از اموال عمومی و یا شخصی.
• محرز شدن تقلب برای استاد در زمان تصحیح اوراق
• محرز شدن تقلب دانشجو در زمان بازنگری دوربین مدار بسته

رأی انضباطی پس از احضار متخلف صادر و از توبیخ کتبی ، محرومیت از تحصیل ( به مدت یک تا دو نیمسال ) و اخراج می باشد.

 

#خدمات_آموزشی

۱۷ دی ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار آموزش