جلسه دفاع گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

به اطلاع دانشجویان گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی علاقمند به شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه می رساند، جلسه دفاع خانم محدثه مقدم با عنوان: مقایسه وضعیت کف پا و دامنه حرکتی مچ پا در افراد با و بدون ریسک آسیب در تاریخ 98/10/20در ساعت 11:30 (استاد راهنما: دکتر کریمی زاده و اساتید داور: دکتر خلاقی و دکتر ارجی) در مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی برگزار می گردد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی           

۱۷ دی ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی