جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

با توجه به برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 98/11/24به اطلاع می رساند، دانشجویانی که قصد تصویب پروپوزال خود را دارند می بایست حداکثر تا تاریخ 98/11/17شخصا پروپوزال خود را به واحد تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند.

 مدیر تحصیلات تکمیلی                      

 بهزاد لطفی                                

۱۲ بهمن ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی