جلسات دفاع گروه حسابداری و حسابرسی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه حسابداری و حسابرسی

به اطلاع آن دسته ازدانشجویانی که علاقمند به شرکت در جلسات دفاع از پایان نامه هستند می رساند، جلسات دفاع گروه حسابداری و حسابرسی در تاریخ 98/11/20از ساعت 13 لغایت 16  برگزار می گردد.

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

۱۹ بهمن ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی