اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد نقش بندی در روز دوشنبه

کلیه کلاس های استاد نقش بندی  دوشنبه 20 فروردین 97 تشکیل نمی شود .

#مدیریت_کلاسها

 

۱۹ فروردین ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاس ها