پیام قدردانی جناب آقای دکتر اکبری از جامعه پزشکی و مدافعان سلامت کشور

پیام قدردانی جناب آقای دکتر اکبری
ریاست محترم هیات موسس و هیات امنا
موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان

از جامعه پزشکی و مدافعان سلامت کشور

اطلاعات بیشتر در پوستر ذیل

لطفاً جهت بارگذاری پوستر شکیبا باشید

۲۰ فروردین ۱۳۹۹  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی