جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد

به اطلاع می رساند جلسه شورای تحصیلات تکمیلی موسسه برای بررسی و تصویب پروپوزال دانشجویان 99/2/11برگزار خواهد شد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی                      

 بهزاد لطفی                                

۲۴ فروردین ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی