نحوه برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

به اطلاع می رساند باتوجه به درخواست های دانشجویی و بررسی های صورت گرفته در شورای تحصیلات تکمیلی و لحاظ کردن بخشنامه ها و پروتکل های وزارت علوم، دانشجویانی که تا اطلاع ثانوی تمایل به دفاع از پایان نامه دارند با انجام هماهنگی با واحد تحصیلات تکمیلی و مدیران محترم گروه به 2 شکل ذیل می توانند اقدام نمایند:

1. دفاع به صورت حضوری:  شامل تنها خود دانشجو، استاد راهنما و دو استاد داور

(در این حالت امکان حضور مهمان، همراه و هرفرد دیگری در جلسه مقدور نمی باشد و درصورتی که دانشجو تمایل به پذیرایی دارد تنها از وسایلی که بسته بندی شده باشد می توانند استفاده نمایند و پذیرایی باز ممنوع است.)

ضمنا دانشجویان باتوجه به شرایط خاص کنونی هماهنگی لازم جهت رفت و آمد اساتید با رعایت مسائل بهداشتی را داشته باشند.

2. دفاع به صورت نیمه حضوری:

( در این حالت حضور دانشجو و استاد راهنما در موسسه الزامی است اما اساتید داور به صورت آنلاین در جلسه حاضر می باشند. در این حالت نیز تمامی موارد ذکر شده در حالت دفاع به صورت حضوری باید رعایت گردد و برای حضور مجازی اساتید داور هماهنگی لازم با آقای سپاهی از قبل به عمل آید.)

خاطر نشان می شود چگونگی دفاع ( حضوری یا نیمه حضوری ) صرفا توسط مدیرگروه و با هماهنگی مدیر تحصیلات تکمیلی امکان پذیر است.

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی