اساتید راهنمای گروه روانشناسی عمومی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که واحد پایان نامه را برداشته می رساند، برای انجام پایان نامه خود می توانند از لیست اساتید راهنمای ذیل استفاده کنند:

1. دکتر حسین مهدیان- استادیار موسسه آموزش عالی حکیم نظامی 09155570530

2. دکتر سمیه رجب پور- استادیار مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی 09390801870

3. دکتر ایوب قاسمیان- استادیار مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی 09151514996

ضمنا جهت اطلاع از ظرفیت کد اساتید راهنما به واحد تحصیلات تکمیلی مؤسسه مراجعه گردد.

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

۲۶ خرداد ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی