جلسات دفاع گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان محترم گروه مدیریت بازرگانی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسات دفاع گروه مدیریت بازرگانی در تاریخ 99/5/23به صورت  مجازی به شرح ذیل اعلام می گردد : 

1.  آقای امیرمیثم جهاندیده

2.  آقای مصطفی غلامی

مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی       

۲۲ مرداد ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی