جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه رشته ها می رساند، جلسه شورای تحصیلات تکمیلی موسسه 99/6/27برگزار خواهد شد وآخرین مهلت تحویل پروپوزال به صورت کامل به واحد تحصیلات تکمیلی 99/6/20می باشد.

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی              

۱۱ شهریور ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی