جلسات دفاع گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان محترم گروه مدیریت بازرگانی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسات دفاع گروه مدیریت بازرگانی در تاریخ 99/6/13به صورت  مجازی به شرح ذیل اعلام می گردد : 

1. آقای مجید ابراهیمی پور

2. خانم هما وحیدیان رضازاده

3. خانم فریبا کرامتی

4. خانم مژده نعمت اللهی

5. خانم نفیسه قاسم پور

 مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی              

۱۲ شهریور ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی