کارگاه آموزش مجازی ( بررسی اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان در دوران کرونا )

موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان برگزار می کند :
 
کارگاه آموزش مجازی : بررسی اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان در دوران کرونا
 ویژه عموم

اطلاعات بیشتر در پوستر ذیل

لطفاً جهت بارگذاری پوستر شکیبا باشید

۱۸ شهریور ۱۳۹۹  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار پژوهشی