جلسات دفاع گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان محترم گروه مدیریت بازرگانی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسات دفاع گروه مدیریت بازرگانی در تاریخ 99/6/27به صورت  مجازی به شرح ذیل اعلام می گردد : 

 1. آقای مصطفی پیرایش مایوان ساعت 9

2. خانم خدیجه ایزانلو ساعت 12

3. خانم مریم سلامی ساعت 13

4. آقای قدیر بهزادمهر ساعت 14

5. آقای محمد مرادی مقدم ساعت 15

6. آقای امیررضا کنکان خسروی ساعت 16

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی              

۲۶ شهریور ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی