حمایت علمی موسسه آموزش عالی حکیم نظامی از سه همایش بزرگ کشوری

حمایت علمی موسسه آموزش عالی حکیم نظامی
از پنجمین کنفرانس کشوری رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران


* عضویت اعضای هیات علمی موسسه در کمیته علمی همایش *

اطلاعات بیشتر و ثبت نام با کلیک بر روی لینک ذیل :
https://2scmahi.ir/fa/home

 

 حمایت علمی موسسه آموزش عالی حکیم نظامی
از چهارمین کنفرانس کشوری تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران


* عضویت اعضای هیات علمی موسسه در کمیته علمی همایش *

اطلاعات بیشتر و ثبت نام با کلیک بر روی لینک ذیل :
https://scarsti.ir/fa/

 

حمایت علمی موسسه آموزش عالی حکیم نظامی
از چهارمین کنفرانس کشوری دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت ، حسابداری و اقتصاد ایران

* عضویت اعضای هیات علمی موسسه در کمیته علمی همایش *

اطلاعات بیشتر و ثبت نام با کلیک بر روی لینک ذیل :
https://scraimsae.ir/fa/

 

#معاونت_پژوهشی

۲۷ مهر ۱۳۹۹  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار پژوهشی