پیام تبریک به دانشجویان پذیرفته شده در آزمون و مصاحبه دکتری سال 1399

افتخاری دیگر برای موسسه آموزش عالی حکیم نظامی

 پیام تبریک به دانشجویان پذیرفته شده در آزمون و مصاحبه دکتری تخصصی سال 1399

#روابط_عمومی

لطفاً جهت بارگذاری پوستر شکیبا باشید

۲۰ آبان ۱۳۹۹  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی , تحصیلات تکمیلی