جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد

به اطلاع می رساند جلسه شورای تحصیلات تکمیلی موسسه برای بررسی و تصویب پروپوزال دانشجویان در تاریخ 99/11/15برگزار می گردد و خاطر نشان می شود حداکثر مهلت تحویل پروپوزال به واحد تحصیلات تکمیلی 99/11/9می باشد.

مدیر تحصیلات تکمیلی                      

بهزاد لطفی                                                    

۰۵ بهمن ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی