وضعیت پروپوزال دانشجویان

طبق مصوبات جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 1400/1/26پروپوزال دانشجویان ذیل مورد بررسی قرار گرفت :

نام دانشجو

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

وضعیت پروپوزال

محمد جهان پور

97184116

مدیریت بازرگانی

 تصویب نشد

آمنه احدی ورانلو

96188302

روانشناسی عمومی

 تصویب نشد

امین حامدی

96185313

مدیریت بازرگانی

 تصویب نشد

مجتبی کلاته عربی

98186156

حقوق خصوصی

 تصویب نشد

سید وحید روشنائی

98181107

حسابداری

 تصویب مشروط

رعنا اقبالی

98188105

روانشناسی عمومی

 تصویب نشد

رقیه باقری علی آبادی

98186108

حقوق خصوصی

تصویب مشروط 

سیده مریم حسینی

98188120

روانشناسی عمومی

تصویب نشد 

موسی الرضا حسنی دوغائی

98183300

حسابرسی

تصویب مشروط 

عبدالرضا عبداللهیان

98186145

حقوق خصوصی

تصویب نشد 

علی روح بخش گزل آباد

98187110

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب نشد 

سکینه سنایی

98188138

روانشناسی عمومی

تصویب مشروط 

هاجر خداوردی زاده توده

98188124

روانشناسی عمومی

تصویب نشد 

نسرین ذوقدار مقدم

98184105

مدیریت بازرگانی

تصویب 

نازنین غفوریان مسعودزاده

98187118

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب 

مهدی تیرانداز

98186114

حقوق خصوصی

تصویب 

منیره سالاری

98188133

روانشناسی عمومی

تصویب 

مژگان قوچانی

98188154

روانشناسی عمومی

تصویب 

مرضیه حاجی پور

98188118

روانشناسی عمومی

تصویب 

محمدعلی صادقی نیا

98186141

حقوق خصوصی

تصویب 

محدثه کلیدری

98188156

روانشناسی عمومی

تصویب نشد 

فائزه گازران

98188157

روانشناسی عمومی

تصویب مشروط 

فاطمه محمدنیا

98188161

روانشناسی عمومی

تصویب مشروط 

فاطمه دلاور

98188127

روانشناسی عمومی

تصویب 

فاطمه خائیسی

98188123

روانشناسی عمومی

تصویب 

فاطمه اتراچال

98188101

روانشناسی عمومی

تصویب نشد 

علیرضا رنجبر

98188131

روانشناسی عمومی

تصویب نشد 

عطیه ذره پرور آزاد

98188129

روانشناسی عمومی

تصویب 

طیبه فیاضی

98188152

روانشناسی عمومی

تصویب نشد 

سینا آسوده

98187305

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب 

سیده مونا ضمیری شجاعیان

98188147

روانشناسی عمومی

تصویب نشد 

سیده آزاده حسینی

98182109

مدیریت بازرگانی

تصویب 

سید مرتضی شریفیان

98186136

حقوق خصوصی

تصویب نشد 

سعید آیین پرست

97182112

مدیریت بازرگانی

تصویب 

زهرا حیدری

98188122

روانشناسی عمومی

تصویب نشد 

تکتم نیازی

98187122

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب 

پگاه ظریف

98188148

روانشناسی عمومی

تصویب 

بهاره بهره مند راد

98188109

روانشناسی عمومی

تصویب نشد 

امین گرمه

97185159

مدیریت بازرگانی

تصویب 

امیر اسفندیاری

98188103

روانشناسی عمومی

تصویب نشد 

ام البنین سعادتی

98188136

روانشناسی عمومی

تصویب نشد 

اکبر حسن زاده نهرآسیاب

97185124

مدیریت بازرگانی

تصویب 

احمد صحافی مقدم

98182116

مدیریت بازرگانی

تصویب 

احمد پاکار مزرجی

98188112

روانشناسی عمومی

تصویب نشد 

سارا مقنی زاده

98181119

حسابداری

تصویب 

محمدجواد یوسفی

98183107

حسابرسی

تصویب 

براتعلی نجم الدین

98181300

حسابداری

تصویب مشروط 

سمانه صبور زوباران

98187116

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب 

صادق نورفتح آبادی

98187121

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب نشد 

محمود عطاردی

98181113

حسابداری

تصویب نشد 

سیده محدثه سیدی دیزاوند

98181108

حسابداری

تصویب نشد 

سید حامد موسوی نژادپور قوچانی

98181121

حسابداری

تصویب 

علی شفیقی

98181109

حسابداری

تصویب مشروط 

هما جوانبخت محب سراج

97181116

حسابداری

تصویب نشد 

مریم طهمورثی

98183104

حسابرسی

تصویب 

داود روشن

96181319

حسابداری

تصویب مشروط 

لیلا گلی

98181118

حسابداری

تصویب مشروط 

محسن منعمی

98181120

حسابداری

تصویب مشروط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
۳۰ فروردین ۱۴۰۰  -  تحصیلات تکمیلی