جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه رشته ها می رساند، جلسه شورای تحصیلات تکمیلی موسسه 1400/02/20برگزار خواهد شد وآخرین مهلت تحویل پروپوزال به صورت مجازی به واحد تحصیلات تکمیلی 1400/02/13می باشد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی              

۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰  -  تحصیلات تکمیلی