وضعیت پروپوزال دانشجویان

طبق مصوبات جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 1400/2/20پروپوزال دانشجویان ذیل مورد بررسی قرار گرفت :    

ردیف

نام دانشجو

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

وضعیت پروپوزال

1

محمد جهان پور

97184116

مدیریت بازرگانی

 تصویب نشد

2

هانیه حاتمی

98187104

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 تصویب مشروط

3

رعنا اقبالی

98188105

روانشناسی عمومی

 تصویب نشد

4

هادی بهروزفر

97184110

مدیریت بازرگانی

تصویب 

5

نغمه اصغری

97187105

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب مشروط 

6

نسا شادی

98187112

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 تصویب

7

مهرداد محمدزاده

98188160

روانشناسی عمومی

 تصویب

8

مهدی مظفرنیا

98186163

حقوق خصوصی

تصویب 

9

معصومه محجوبی اول کلاته

98188159

روانشناسی عمومی

تصویب 

10

محمدرضا جمالیان جشن آبادی

98188114

روانشناسی عمومی

تصویب مشروط 

11

محمد دهقان پور الاشلو باجگیران

98187107

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب 

12

محبوبه غلامی

97186147

حقوق خصوصی

تصویب 

13

علی اکبر عرفانیان طالعی

97186138

حقوق خصوصی

تصویب 

14

علی احمدزاده بیرکی

98185101

مدیریت بازرگانی

تصویب نشد 

15

عزت پورغلامحسن

98186111

حقوق خصوصی

تصویب مشروط 

16

صمد خوش شکن

98187106

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب نشد 

17

سید جلال موسوی ازغندی

97181167

حسابداری

تصویب نشد 

18

سید امیر ارسلان موسوی ازغدی

97182165

مدیریت بازرگانی

تصویب 

19

سمانه درری سرولایتی

97187122

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب مشروط 

20

حسن صفدری قره چاه

97185141

مدیریت بازرگانی

تصویب 

21

حجت اله قاسمی نژاد مایانی

98186151

حقوق خصوصی

تصویب 

22

پیام هنرمند رنجبر

97185170

مدیریت بازرگانی

تصویب 

23

احسان هاشمی

97182171

مدیریت بازرگانی

تصویب مشروط 

24

عاطفه یزدانی

97187164

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب نشد 

25

علی علائی

97184137

مدیریت بازرگانی

تصویب مشروط 

 

                                                              

                                                                                                             

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰  -  تحصیلات تکمیلی