مراحل دریافت تاریخ دفاع و فرم های بعد از دفاع پایان نامه

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد همه گروه ها

دانشجویانی که پایان نامه خود را به اتمام رسانده و استاد راهنما مربوطه مجوز دفاع به ایشان داده اند می توانند تاریخ دفاع از آقای لطفی (داخلی 26) دریافت کنند و مدنظر داشته باشند که 5 روز قبل از دفاع می بایست با ثبت اطلاعات دانشجویی خود (نام دانشجو، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی، عنوان پایان نامه و تاریخ دفاع) در برگه سفید، تایید مدیرگروه، استاد راهنما و 2 استاد داور را در ذیل همان برگه دریافت کنند و فایل خود را به آی دی تلگرامی MA_STUDENTS  سرکار خانم غلامی ارسال نمایند تا جلسه دفاع آنها به صورت مجازی برگزار شود.

بعد از دفاع مجازی و انجام اصلاحات موردنظر اساتید (طی مدت زمان 6 ماه از روز دفاع ) ، فرم های ذیل را به امضای اساتید مربوطه و مدیرگروه برسانند و جهت انجام امور فارغ التحصیلی به واحد تحصیلات تکمیلی (خانم غلامی)  تحویل دهند.

1. فرم 5  (مقاله) اگر دانشجو مقاله از پایان نامه خود دارد.

2. فرم 7 ( اصلاحات)

3. فرم 8  (کتابخانه)- قبل از انجام صحافی پایان نامه و سی دی قاب دار با آقای دکتر نقش بندی (داخلی 14) هماهنگی لازم انجام شود.

 4. فرم صورت جلسه دفاع (مهم)

 5. فرم ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد (مهم)

 خاطر نشان می شود فرم های مربوطه داخل سایت موسسه، قسمت تحصیلات تکمیلی می باشد و ثبت اطلاعات پایان نامه در سایت ایران داک  و تحویل پرینت آن به موسسه الزامی است.

 مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی

۱۸ مرداد ۱۴۰۰  -  تحصیلات تکمیلی