آخرین خبر :

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشجویانی که قصد انجام پایان نامه خود را دارند می بایست برای تحویل پروپوزال به واحد تحصیلات تکمیلی مراحل ذیل را طی نمایند : 1. انتخاب واحد پایان نامه 2. اطمینان از خالی بودن کد استاد راهنما با مراجعه به واحد تحصیلات تکمیلی 3. تأیید موضوع توسط مدیرگروه و استاد راهنما 4. دریافت فرم شماره 14 موجود در سایت مؤسسه ( فرم درخواست اخذ کد استاد راهنما) و کامل نمودن تمامی قسمت های آن 5. انتخاب استاد راهنما ( با کامل نمودن صفحه اول و دوم فایل پروپوزال موجود در سایت مؤسسه و تأیید آن توسط مدیر تحصیلات تکمیلی در روزهای شنبه، دوشنبه و پنج شنبه هر هفته) 6. ثبت استاد راهنما در سیستم توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی 7. ثبت موضوع پروپوزال در سایت ایران داک 8. تکمیل تمام امضاهای پروپوزال شامل امضای مدیرگروه، استاد راهنما، ...

  گالری تصاویر