آخرین خبر :

دکتر براتعلی منفردی در حکمی مدیرگروه کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی موسسه آموزش عالی حکیم نظامی را منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، دکتر براتعلی منفردی سرپرست دانشگاه در حکمی دکتر محسن حسینی الاصل را به سمت مدیر گروه کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی از تاریخ 1400/07/01 به مدت یک سال منصوب کرد. سرپرست موسسه آموزش عالی حکیم نظامی در این حکم تاکید نموده ، امید است باحضور کامل و کافی در انجام امور محوله و تلاش در جهت افزایش دانشجو ، اجرای دقیق آیین نامه های آموزشی و پژوهشی و با اتکال به خداوند متعال در جهت پیشبرد اهداف مقدس دانشگاه موفق باشید. ضمناً بدينوسيله از زحمات جناب آقای دکتر نادر نقش بندی در مدت مديريت گروه حسابداری و حسابرسی دانشگاه كمال تقدير و سپاس به عمل می آيد . دانلود رزومه تحصیلی ، آموزشی و پژوهشی ایشان جهت ...

  گالری تصاویر