آخرین خبر :

طبق مصوبات جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 1400/2/20پروپوزال دانشجویان ذیل مورد بررسی قرار گرفت :     ردیف نام دانشجو شماره دانشجویی رشته تحصیلی وضعیت پروپوزال 1 محمد جهان پور 97184116 مدیریت بازرگانی  تصویب نشد 2 هانیه حاتمی 98187104 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی  تصویب مشروط 3 رعنا اقبالی 98188105 روانشناسی عمومی  تصویب نشد 4 هادی بهروزفر 97184110 مدیریت بازرگانی تصویب  5 نغمه اصغری 97187105 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی تصویب مشروط  6 نسا شادی 98187112 آسیب شناسی ورزشی و ...

  گالری تصاویر