آخرین خبر :

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گروه روانشناسی بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم ماهرخ رحیمی شعرباف دانشجوی کارشناسی ارشد گروه روانشناسی در تاریخ 1400/2/18به صورت  مجازی برگزار می گردد.     مدیر تحصیلات تکمیلی   بهزاد لطفی                    ...

  گالری تصاویر