آخرین خبر :

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی یکشنبه 31 شهریور  1398   به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند ، جلسات دفاع دانشجویان گروه حسابداری و حسابرسی در تاریخ یکشنبه 98/06/31 به شرح ذیل اعلام می گردد:   1)خانم زهره افسری  با عنوان:  بررسی رابطه بین افشای شاخص های کارایی عملیاتی ومیزان هزینه های حسابرسی، استاد راهنما: آقای دکتر لاری، اساتید داور: آقای دکتر طالبی و آقای دکتر نقش بندی، ساعت 13 2)آقای مرتضی محمدی با عنوان:  بررسی عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی حسابرسی مالیاتی، استاد راهنما: آقای دکتر طالبی، اساتید داور: آقای دکتر نقش بندی و آقای دکتر حسینی الاصل، ساعت 14 3)خانم فرانک پاکزاد  با عنوان:  بررسی رابطه استقلال، حرفه ای گرایی و شک و تردید حرفه ای با کیفیت حسابرسی، استاد راهنما: آقای دکتر ...

  گالری تصاویر