آخرین خبر :

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی پنج شنبه 31 مرداد1398   به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه حسابداری و حسابرسی در تاریخ پنج شنبه 31/05/98 به شرح ذیل اعلام می گردد:   آقای هادی محمدزاده با عنوان:  اثر جنسیت هیئت مدیره بر سوء رفتار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، استاد راهنما: آقای دکتر فیلسرائی، اساتید داور: آقای دکتر سعیدی و آقای دکتر نقش بندی، ساعت 9   آقای مجتبی میرزاپور با عنوان: بررسی تأثیر رعایت اصول حاکم بر منشور اخلاقی توسط حسابرسان امور مالیاتی بر سطح تمکین مالیاتی مؤدیان ( مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی (شهر مشهد))، استاد راهنما: آقای دکتر نقش بندی، اساتید داور: آقای دکتر سعیدی و آقای دکتر فیلسرائی، ساعت ...

  گالری تصاویر