آخرین خبر :

عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز چهارشنبه چهارشنبه 10 الی 11:30 محمدرحیم زاده لینک کلاس : https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/nahve-ejraye-tasisat   چهارشنبه 8 الی 9:30 زهرا عزیزمحمدی حسابداری ابزار و عقود مالی اسلامی لینک کلاس : https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hesabdari-abzar-va-oghode-mali-eslami   چهارشنبه 10 الی 11:30 مجید شوشتری حقوق بین الملل عمومی 3 لینک کلاس : https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-beinolmelal-omomi-3   چهارشنبه 13 الی 14:30 زهرا عزیزمحمدی  حسابداری موارد خاص- مبانی مدیریت سرمایه گذاری لینک کلاس : https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hesabdari-mavarede-khas   چهارشنبه 10 الی 11:30 حیدرعلی پورعزیز حقوق بین الملل خصوصی 2 لینک کلاس : https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-beinolmelal-khososi2   چهارشنبه 10 الی 11:30 رضا حسن زاده متون فقه3 لینک کلاس : https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moton-feghhe-3   چهارشنبه 12 الی 13 خیرالنساء مهربان  متون ...

  گالری تصاویر