آخرین خبر :

دانشجویان گرامی که با استاد محجوبه بهادرانی در روز شنبه و یکشنبه مورخه 09/24 و 09/25 درس دارند کلاس ایشان لغو می باشد ؛ و کلاس جبرانی تمامی دروس روزهای مذکور در روز سه شنبه مورخه 09/27 بترتیب: طراحی الگوریتم ساعت 10 الی 11:30 ؛ مهندسی اینترنت 11:30 الی 13 ؛ آزمایشگاه مهندسی 13 الی 15 می باشد و کلاس جبرانی درس زبان تخصصی در روز یکشنبه مورخه 10/02 بعد از ساعت 15 برگزار می گردد. ...

  گالری تصاویر