مجموعه کارگاه های انجمن علمی روانشناسی در هفته پژوهش و فناوری - 1400

#هفته_پژوهش_و_فناوری_1400

انجمن علمی روانشناسی موسسه آموزش عالی حکیم نظامی برگزار می کند :

اولین کارگاه : کتاب شناسی در رشته روانشناسی ( در زمینه کودک و نوجوان )
مدرسین : سرکار خانم دکتر آزاده پارسا – سرکار خانم دکتر سمیه رجب پور
زمان : یکشنبه 21 آذر 1400 – ساعت 11:30 الی 13

دومین کارگاه : آموزش مهارت های زندگی
مدرس : سرکار خانم دکتر سمیه رجب پور
زمان : جمعه 26 آذر 1400 – ساعت 14 الی 15:30

برای شرکت در این کارگاه ها اینجا کلیک کنید .
نحوه ورود : کلیک بر روی گزینه میهمان

#روابط_عمومی
#موسسه_آموزش_عالی_حکیم_نظامی

۲۰ آذر ۱۴۰۰  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی