چاپ کتاب توسط دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

به گزارش روابط دانشگاه ، کتاب استرس اضطراب  وسواس فکری در زندگی روزمره به قلم سرکار خانم ماهرخ رحیمی دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی و توسط انتشارات معتبر زرنوشت به چاپ رسید .

بدین منظور جناب آقای دکتر براتعلی منفردی ریاست محترم دانشگاه از زحمات ایشان تقدیر به عمل آوردند .

۲۹ مرداد ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار پژوهشی